Kvarnen och bygden

Gästrike Hammarby är ett brukssamhälle i västra Gästrikland med minnen från både järnbruk och pappersmassaframställning. I bruket finns också en unik samling byggnader som ritats av arkitekten Ralph Erskine. Historien talar om hyttor för järnframställning så tidigt som på 1500-talet. I Hammarby fanns två hyttor, den övre ägdes till stor del av brukspatronerna medan den nedre ägdes av bergsmännen. En bergsman var en bonde med egen mark och skog som vid sidan av skogs- och jordbruk ägnade sig åt järnhanteringen.I slutet av 1700-talet byggdes kvarnen i Hammarby på södra sidan om forsen och på norra sidan låg Kronohammaren där man framställde järn ur malmen som bl.a. roddes via vattendragen till Hammarby. Gästrike Hammarby med dess historia är klassat som ett riksintresse.

Efter nerläggningen av järnbruket i Hammarby 1888 startades en framgångsrik sulfitfabrik på platsen. Den var i drift i knappt 100 år. Efter bergsmansepoken har kvarnen använts som snickeri för sulfitfabriken och även fungerat som industrilokal för olika typer av företag.

2015 bytte kvarnen ägare och en ny era i kvarnens historia började. Kvarnens suterrängplan byggdes om till företagshotell. I bottenplanet invigdes en modern utställnings- och föreläsningssal oktober 2016. I det övre planet pågår en ombyggnation av bostadsdelen för att rymma besökare till kvarnen. Den beräknas vara färdig 2017.

Kvarnen är tänkt att fungera som en hemvist för konst och hantverk samt för olika typ av aktiviteter som främjar god hälsa.

Med våra kajaker och SUP-brädor kan du färdas på vattendragen både uppströms och nedströms genom en vacker natur.

I den vackra bruksparken kan du finna lugnet eller varför inte vandra på trädstigen och lära dig mer om Sveriges lövträd.

Hammarby har en unik samling av byggnader i form av småhus, radhus, kedjehus och

flerfamiljshus som är ritade av den kände arkitekten Ralph Erskine.

Dela detta!