Hammarbykvarnen har beviljats stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden via Leader Gästrikebygden

Vårt Leaderprojekt ”Hammarbykvarnen – En arena för konstnärer, hantverkare och aktiviteter för god hälsa och fritid” satsar på att utveckla Hammarbykvarnen till en modern mötesplats och aktivitetshus för boende och besökare i Gästrike-Hammarby. 

Inom ramen för projektet bygger vi ett funktionellt kök byggas för att kunna ordna med mat för de som använder lokalerna. Dessutom ska vi installera fönsterkupor för ljusinsläpp med utrymningsväg på fastighetens övervåning för att ge möjlighet till enklare övernattning för besökare. Planerings- och samrådsmöten för lokalens utveckling genomförs tillsammans med intresserade bybor.

Förhoppningen är att denna satsning ska möjliggöra att flera events kan anordnas i lokalerna vilket bidrar till fler besökare, intäkter och arbetstillfällen. Samtidigt förväntas lokalerna bli en viktig mötesplats och resurs för byborna.

Projektet medfinansieras av Leader Gästrikebygden och Europiska regionala utvecklingsfonden.

Dela detta!